Krever erstatning etter barskogvern

Et 70-talls grunneiere i Rogaland krever erstatning etter at 25 kvadratkilometer barskog i seks kommuner er blitt vernet.