• Nok styrke i lårene trengs for at man skal klare å reise seg fra stolen. Bodil Hagum trener med god veiledning og oppmuntring fra fysioterapeut Sigrid Aurdal Røysland. Dagens rehabiliteringsavdeling på Øyane sykehjem har 8 plasser. Sykehjemmet ønsker å utvide med 24 til. I bakgrunnen ser du Eli Dahl som tar benkpress og styrer Helge Gabrielsen med ryggen til. Jonas Haarr Friestad

-Sykehjemmene må legge om

Et tre måneders rehabiliteringsopphold vil gjøre at langt flere eldre etterpå kan leve gode liv hjemme, mener Helge Gabrielsen som vil revolusjonere eldreomsorgen.