• Flertallet av de 3500 ansatte i Risavika kjører bil til og fra jobb. Forholdene for syklistene i Sola kommune er ikke gode nok, mener ressursgruppen for syklister i Risavika.

- Sola må sikre farlige sykkelveier

Den nye bomringen i 2017 vil føre til kraftig økning av nye syklister – som sykkelstiene i Sola slett ikke er forberedt på, mener administrasjonsleder Bente Mariell Klungtveit i Risavika Havn.