16 tatt uten bilbelte

I dag var synderne stort sett godt voksne menn som var ute på småærend, forteller Cato Roland i Statens vegvesen.