Ny avgangstid på Jærbanen

Avganger på Jærbanen får avgangstid sju minutter tidligere enn i dag når NSB gjør ruteendringer 14. desember.