• Brit Nilsson Edland (t.v.), rådmann i Time, Cecilie Bjelland (Stavanger), Sveinung Lode (Hå), Ole Ueland (Sola). Jonas Haarr Friestad

Kommunereformen: Sjekk plusser og minuser fra 80 politikere

Rundt 80 av regionens fremste politikere ble utfordret til å komme med plusser, minuser, muligheter og trusler om dagens kommuner og ved mulige nye grenser.