• Anna Elise Ekroll (KrF) trur ikkje kontantstøtte hindrar integrering. Jonas Haarr Friestad

Valfridomen går først for KrF

I fjor foreslo Ap å få fjerna den kommunale kontantstøtta til toåringar i Hå. Om dei vil prøva det same i år, skal drøftast internt i helga.