• Odd Pihlstrøm

Lea refsa statlig byråkrati

Les Klepp-ordfører Elfin Leas betraktninger om året som gikk og utfordringer i 2011 i nyttårstalen han holdt under mottakelsen på rådhuset.