• Her på Solbakk kommer den nordre tunnelmunningen til Ryfast. I Strand sikrer fem partier flertall for prosjektet. Flertallet er her representert ved Asle Krogevoll (KrF), Leidulf Sigmundstad (Sp), Einar Berge (V), Per B. Fjelde (Frp), Morten Næss (H), samt Geir F. Skjæveland (Strand Næringsforening).

Rommetveit reiser på Ryfast-runde

Torsdag kommer Magne Rommetveit, Stortingets saksordfører for Ryfast, til Rogaland for å studere verdens lengste veitunnel.