• Dette kjøretøyet med lang last ble stoppet. (Foto: Statens vegvesen)

Lang last var helt uten merking

Flere vogntog avskiltet i kontroll.