Her ligger MS «Ventura»

Direktebilder fra Vågen i Stavanger.