Vedlikeholdsarbeid i Rennfast

Pågår i Mastrafjordtunnelen til tidlig mandag morgen