• Listeriabakteriene ble påvist i sjokomelk som tappes på halvliters-kartonger, i midten.

Listeriafunn gir million-tap for Q-meieriene

En listeria-alarm ved Q-meieriet på Jæren har ført til vraking av over 25.000 liter melk. I tillegg kommer tapt salg på om lag 100.000 liter. Forbrukere er trolig skånet for smitte.