• På denne Facebook-siden publiseres navn og bilde på avdøde Christoffers stefar, mens flere gir åpent utrykk for volden og torturen de kunne tenktr seg å usette ham for. Innenfor ytringsfrihetsns grenser? Faksimile fra Facebook

- Offentlig gapestokk blir vanligere

Avdøde Christoffer Gjerstad Kihles straffedømte stefar identifiseres med navn og bilde på nettet. Der hagler det med ønsker om at han utsettes for vold og tortur.