- Det er mulig å bli frisk

Antall henvendelser til Senter for spiseforstyrrelser øker. Det er viktig å få hjelp tidlig.