• Marion Asheim leste sin egen novelle. Hans E. H. Jacobsen

Novelle og dans fra UKM Bjerkreim

Ungdommens Kulturmønstring er mer enn dans og musikk. Fra Bjerkreim går Marion Asheim videre til fylkesfinalen med en novelle.