• Den tredje ferja over Boknafjorden er reserveferje for ferjesambandet Halhjem-Sandvikvåg lenger nord på E39. Men Rogaland får ikkje hjelp frå dette sambandet når det berre er to ferjer mellom Mortavika og Arsvågen. Jonas Haarr Friestad

Fjord1 vurderte reserveferje - sa nei

Trafikken over Boknafjorden er 50 prosent større enn mellom Halhjem-Sandvikvåg. Likevel blir den tredje ferja mellom Mortavika og Arsvågen brukt som reserveferje på ferjesambandet lenger nord. Det same skjer ikkje motsett veg.