Forsikringsoppgjør krever en synder

Banksjef Dag Rune Lorentzen innrømmet i retten at forsikringen ikke dekker giganttapet dersom ikke Ståle Halsne blir dømt.