Påstand om 45 dager for 20-åring

30 av dem betinget.