• Hans E. H. Jacobsen

Regionalt motorsportanlegg til Time og Sokndal

Motorakademiet og KNA Raceway sitt alternativ i Fjermestad-området i Time og på Kroheia i Sokndal ble foretrukket fremfor Fjord Motorpark på Helganes i Karmøy kommune.