- Finnøy har mangler i hjemmetjenesten for eldre

Finnøy kommune har ifølge Helsetilsynet ikke godt nok system for eldre med demens.