• Lærer Odin Nøsen underviser elevene Jens Raustein (14) til venstre og Torstein Tofte (14). Hilde Moi

Her foregår undervisningen på nettbrett

Elevene i 9A på Harestad skole i Randaberg har hvert sitt nettbrett, men ingen kladdebøker.