Fagfolk strides om havforsuring

Nye forsøk ved Iris Biomiljø viser at norske koraller vil påvirkes allerede i 2100 hvis forsuringen av havet fortsetter i samme tempo som i dag.