• 23 ungdommene har utdannet seg til å bli gatemegler i Sandnes. Blant annet disse; Kristin Fjermestad (t.v.), Tonje Torsvik, Michel Lende, Ellen Joakime Holterman, Håkon Nilsen og Cecilie Louise Egeland. Alise Lea Tiller

Sandnes slår tilbake mot gatevold

Unge mennesker skal lære å håndtere egne og andres konflikter. Slik skal gatene i Sandnes bli mindre voldelige.