• Runar Gabrielson Bø, til venstre, og sønnen Arve Runarson Bø skal vise fram egendesignede heller på messer i Europa. Magnus Nødland Skogedal

Heller i riktig retning

Runar Steinsystemer satser på designheller og nye løsninger. Det har fått oppmerksomhet fra Europa. -Vi sitter på noe unikt, sier sjef og eier Runar Gabrielson Bø.