• Grasentreprenørene Terje Stokka og Trond Joa har forståelse for at enkelte reagerer på støy etter klokken 23.00, men duoen ber like fullt om forståelse. - Vi forsøker så godt vi kan å være tidlig ferdige, sier Stokka. Cornelius Munkvik

Ønsker ro rundt nattestøy

Bønder mener at folk som bor i nærheten av dyrket mark må finne seg i støy fra landbruksmaskiner også etter klokken 23.00.