- Kjøleskapet mitt eksploderte

Denne saken er fjernet da den ikke medførte riktighet.