• Dagens 1100 forsandbuer kan få selskap av om lag 400 nye forsandbuer her i det nye byggefeltet Bergebakkane. Ordfører Ole Tom Guse tar sats for å skape optimisme i kommunen som tapte slaget om Ryfast. Foto: Tor Inge Jøssang

Hva nå, Forsand?

Til tross for at Ryfast kommer, ser forsandordfører Ole Tom Guse lyst på framtiden. Det høster han både ros og ris for.