• Arild Torstensen, leder av Kirkens SOS i Rogaland understreker viktigheten av å opprettholde Livskrisehjelpen som et lett tilgjengelig tilbud på kveldstid. Tommy Ellingsen

Kirkens SOS ber for Livskrisehjelpen

— Når det rakner for folk, må det ikke bli for innviklet å nå fram til hjelp, poengterer Arild Torstensen, daglig leder i Kirkens SOS i Rogaland.