• Slike containerboliger vil Atle Simonsen ha på Ullandhaug, helst så mange at det blir plass til opptil 1000 studenter.

- Gi studentene billige containerboliger

Tusen containerboliger er løsningen på studentbolig-mangelen i Stavanger, mener Frp.