For høyt PCB-innhold i torsk i Ølenfjorden

Mattilsynet advarer mot å spise lever fra selvfanget torsk tatt i skjærgården i Ølenfjorden. Nye undersøkelser viser høyt innhold av PCB.