• Rådhuset får dårlig tilstandsgrad og skal rehabiliteres. FOTO: Kristian Jacobsen

Mye er feil på rådhuset

Men administrasjonen anbefaler likevel at bygget som huser svømmehallen pusses opp først.