• Enkelte uheldige episoder har fått Eigersund kommune til å foreslå en vær varsom-plakat for sosiale medier. Her blir de ansatte bedt om å si fra hvis de oppdager noen som bryter reglene. THOMAS HODEL

Kommunen vil begrense hvem ansatte er Facebook-venn med

Enkelte uheldige episoder har fått Eigersund kommune til å foreslå en vær varsom-plakat for sosiale medier. Her blir de ansatte bedt om å si fra hvis de oppdager noen som bryter reglene.