Fortvilte foreldre venter på svar

Mandag ble det holdt folkemøte for å diskutere tilstandene ved Eiganes skole.