• Slik reklamerer Kristen Høyer Mathiassen for Eiendoms -megler 1.

Politiker trekker seg fra annonse

I flere måneder har Kristen Høyer Mathiassen (H) frontet Eiendoms-megler 1 som fornøyd kunde, samtidig som han har vært nestleder i kommunalstyret for byutvikling.