• De tunge stålkonstruksjonene settes på plass til krybba som skal ta «Wyvern» hjem. Til venstre står Bogdan Klamrowski og Boguslaw Krawczyk (til høyre). Torstein Lillevik

Rosenberg sveiser for «Wyvern»

Går alt etter planen, kan «Wyvern» være hjemme i Vågen i Stavanger neste søndag ettermiddag.