• Domkirkens pikekor, jentegruppe, sang under den fullsatte gudstjenesten klokken 14.30. Jarle Aasland

Spilte julen inn

12 år gamle Fredisima Ingemundsen Hviding spilte fløyte mens pikekor og hele menigheten sang "Deilig er jorden" i Stavanger domkirke. Da ble det jul.