• Den nye gassferja «Ryfylke» døpes den 18. desember og settes inn i trafikk dagen etter. Jan Inge Haga

- Flotte ferjer, elendige ruter

— Vi gleder oss til nye ferjer, men er svært skuffet over de nye rutene, sier Kåre Hauge, leder av Strand pendlerforening.