- Ulovlig at kommunen tar seg til rette, skriver advokat

Fredag fikk eierne i Sameiet Sandvigå 27 beskjed om at de heretter ikke får lov til å parkere i Bjergstedparken. Det har Stavanger Konserthus bestemt, i samråd med Stavanger kommune.