• Kjetil K. Tjessem la frem situasjonen til Crux foran flere politikere. Representanter fra andre frivillige organisasjoner var det derimot få av. Pål Christensen

Hvor er alle frivillige?

— Frivilligheten er den viktigste sektoren i kommunen, sa varaordfører Pål Morten Borgli (Frp) til en halvtom bystyresal. Få frivillige lag og organisasjoner kom med innspill til Sandnes' økonomiplan onsdag kveld.