• Nærings- og handelsminister Trond Giske får gehør for visjonen om offshore havbruk hos Akva Group-sjef Trond Williksen, i forgrunnen. I bakgrunnen stortingsrepresentant Tore Nordtun. Kent Skibstad

Giskes drømmenæring: Havbruk i Golfstrømmen

Næringsminister Trond Giske (Ap) drømmer om digre offshore oppdrettsanlegg som et svar på miljø— og arealbegrensningene langs kysten.