• Grisebonden Stephan Dickinson fra Finnøy har gjennom mange år opparbeidet seg et stort repertoar av firmaer. Nå skal han kjøpe nesten 70 prosent av aksjene i Øyposten. Pål Christensen

Kjøper 70 prosent av Øyposten til dobbel pris

Stephan Dickinson får aksjemajoritet i Øyposten, når han kjøper alle aksjene til hovedaksjonær Øyvind Hebnes.