• Truls Bleskestad Andersson har dreisen på slåball. Bak frå venstre:Ingeborg K. Guggedal, Christina Ellefsen og Elisabeth Eik. Fremst fra venstre: Magrete Engeskar, Ådne J. Fermann og Øystein Austarå. Jon Ingemundsen

Tiande klasse er Truls

Truls Bleskestad Andersson er einaste elev i 10. klasse på Nesflaten skule. Å vera ung i Øvre Suldal er trygt og oversiktleg, men 16-åringen vedgår at han har begynt å gleda seg til å flytta til byen i haust.