• Prosjektleder Gunnar Eiterjord får god anledning til å studere eventuelle trafikkproblemer fra takterrassen til prosjektkontoret. I bakgrunnen byens travleste rundkjøring, snart et anleggs- område. Foto: Jan Inge Haga

50.000 ekstra lastebiler

Byggingen av Eiganestunnelen gjør at én million kubikkmeter steinmasse skal fraktes på Stavangers allerede overbelastede veinett de neste årene. Mye skal gjennom Tjensvollkrysset.