• Jo flere skoler på grønt, jo bedre. Grønt vil si at skolene oppnår en score som innfrir det målkravet politikerne har satt. De på gult og rødt gjør det ikke. Skoler på rødt havner så langt under kravet at kommunen har definert det som uakseptabelt.

For dårlige på tilpasset opplæring

Flertallet av stavangerskolene må bli bedre på tilpasset opplæring: Bare ti av 42 skoler innfrir målkravet. Arbeidsroen er uakseptabel dårlig ved fem skoler.