• Så mange elevar hadde dei to barneskulane på Bryne i 2008. Nå må byen ha ein ny barneskule og kommunen to nye ungdomsskular. Geir Sveen

Time treng to nye ungdomsskular

Times folkevekst krev ei ny storsatsing på skule. Men ungdomsskulen på Undheim kan bli lagt ned.