• Brannen ble slukket etter cirka en halvtime. Kari N. Hetland

Brann i Arsvågen stengte ferjerute

Ferjesambandet Arsvågen-Mortavika var midlertidig innstilt på grunn av brann i vogntog.