En av de høyeste erstatningsbeløpene noen sinne

Ekspert i erstatningsjus kjenner ikke til at det er tilkjent høyere erstatning for pasientskade tidligere i Norge.