Spilte for høyt - ble satt i kasjotten

To ganger rykket politiet ut til en fest på en adresse i Bjerkreimsgata i Stavanger etter flere klager på høy musikk og bråk.