• Kenneth Jørgensen med brevet fra NAV som sier at de ansatte ikke har rett på dagpenger mens de er permitterte. FOTO: Arnt Olav Klippenberg

543 NAV-avslag på dagpenger

Ansatte i ventilasjonsbedriften Covent får ikke dagpenger mens de er permitterte. Nå trues det med streik og aksjoner flere steder i landet hvis ikke statsråden griper inn mot NAV og deres nytolkning av reglene.